In februari 2017 lanceerde Sea Shepherd Operatie Sola Stella. Hierbij werkt Sea Shepherd samen met de regering van Liberia om illegale visvangst aan te pakken.

Sea Shepherd schip Bob Barker wordt ingezet om illegale visvangst op te sporen langs de kust van Liberia. Aan boord: een twintigkoppige bemanning onder leiding van kapitein Fraser Hall. En een tienkoppige bemanning van de Liberiaanse kustwacht, bevoegd om schepen te inspecteren en tot arrestaties over te gaan bij inbreuken op de Liberiaanse wet. Tevens zijn er twee maritieme adviseurs en natuurbeschermers aan boord voor assistentie.

De operatie heeft intussen geleid tot de arrestatie van vier illegale vissersboten;  goed voor zo’n 40% van alle vis die gevangen wordt in West-Afrikaanse wateren.

“We wilden de operatie de eerste weken geheimhouden, zodat we zo veel mogelijk schepen zouden kunnen betrappen”, aldus campagneleider kapitein Peter Hammarstedt. “We prijzen de minister van Defensie voor zijn standvastige besluit om illegale visserij tot een prioriteit te maken en visstropers voor de rechter te brengen.”

 “Ze komen hier niet mee weg”, belooft Brownie Samukai, minister van Defensie van Liberia. “Ik zal er persoonlijk op toezien dat ze volgens de letter van de wet gestraft worden. We zullen het heel, heel duidelijk maken dat de tijd van illegale visvangst voorbij is.”

De vierde arrestatie vond eind maart plaats.

Een gekoeld cargoschip zond verdachte signalen uit buiten de haven van Monrovia. De Liberiaanse kustwacht vermoedde dat het cargoschip Lian Run een valse identiteit gebruikte en ging aan boord.

De kustwacht werd geassisteerd door de bemanning van Sea Shepherd en maritieme adviseurs en natuurbeschermers.

De Lian Run gebruikte een IMO-nummer dat nergens geregistreerd stond. Een IMO-nummer is een unieke identificatienummer dat aan een schip wordt toegekend. Het nummer heeft als doel om de veiligheid op zee te verbeteren en fraude tegen te gaan.

De Lian Run werd in de voorbije vijf jaar al vijf keer eerder vastgehouden. Het schip heeft een historiek van illegale, niet-aangegeven en niet-gereguleerde visactiviteiten. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat het vaartuig 460 ton viscargo aan boord had en in de haven van Monravia wou lossen. De kapitein van de Lian Run was niet in staat een cargomanifest voor te leggen voor de vis aan boord. Dit is een bij wet vereist document, noodzakelijk om de herkomst van de vis te bepalen.

De kapitein verklaarde later dat de vis overgeladen was van vier vissersboten die deel uitmaken van de Lian Run vloot. Maar geen enkel document kon voorgelegd worden om die verklaring te staven.

“Gekoelde cargoschepen spelen een belangrijke rol in de illegale visvangst, aangezien zij gebruikt worden om de vangst van illegale vissersboten wit te wassen. Op deze zogenaamde ‘reefers’ kan een legale vangst gemengd worden met een illegale vangst, waardoor het onmogelijk wordt de herkomst van een vangst af te leiden,” aldus Peter Hammarstedt. “Vis witwassen is makkelijker dan geld witwassen. Vaartuigen die vis overladen op zee, moeten daarom in staat zijn de herkomst van de vis te bewijzen door kopieën van de vislicenties van de vissersboten aan boord te bewaren.”

De Liberiaanse kustwacht legde het schip aan de ketting op verdenking van identiteitsfraude en illegale visvangst. De herkomst van de viscargo wordt onderzocht.

Minister Samukai: “Om illegale visvangst het hoofd te bieden, moeten we zowel achter de schepen aangaan die actief betrokken zijn bij illegale visserij, als achter de schepen die deze criminele activiteit ondersteunen. In Liberia heb ik de kustwacht het bevel gegeven te mikken op elke schakel in de criminele keten die viscriminaliteit mogelijk maakt, met inbegrip van deze moederschepen.”

In 2016 ging Sea Shepherd een partnership aan met de regering van Gabon voor Operatie Albacore, waarbij meer dan 40 inspecties van visvaartuigen op zee plaatsvonden en drie illegale Congolese vistrawlers en één Spaanse longliner gearresteerd konden worden. Operatie Sola Stella is een voortzetting van het engagement van Sea Shepherd Global om met nationale regeringen samen te werken en mee een einde te maken aan illegale visvangst.

Voor nieuwste updates over Operatie Sola Stella: kijk op de MV Bob Barker Facebook pagina