Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. 40 jaar later zijn directe acties op zee nog steeds het handelsmerk van Sea Shepherd.

Onze missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Onze acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. Waar nodig gaan onze schepen de confrontatie aan met zeehondenjagers of walvisvloten. Door walvisjagers te achtervolgen en te hinderen kunnen we de jacht belemmeren. Zo heeft Sea Shepherd bijvoorbeeld tijdens de 2012/13 campagne ‘Zero Tolerance’ (link) 903 walvissen kunnen redden!

Sea Shepherd beroept zich bij haar acties, daar waar bevoegde autoriteiten het nalaten, op het handhaven van internationale wetten en verdragen voor natuurbehoud. Het belangrijkste mandaat vormt het VN-handvest United Nations World Charter for Nature (1982) In sectie 21-24 van dit handvest roept de VN individuen en groepen op de natuur te beschermen in gebieden die buiten nationaal recht vallen. Ieder individu heeft volgens het handvest de plicht zich in te spannen voor de handhaving van het handvest.

In 1995 werd het recht om als individu het Handvest te handhaven door de Canadese rechter erkend. Paul Watson voerde het als verdediging aan voor zijn acties bij de Nose and the Tail of the Grand Banks of New Foundland (200 mijl van de Canadese grens). Hij stuurde daar Spaanse en Cubaanse boten weg omdat die zich schuldig maakten aan illegale visserij. Paul Watson werd daarbij gearresteerd een aangeklaagd wegens ‘ernstige misdraging’. Tijdens de terechtzitting werd de jury er door de rechter op gewezen dat Canada het Handvest The World Charter for Nature heeft ondertekend. Paul Watson werd vrijgesproken. Hiermee werd een belangrijke basis gevestigd voor een beroep op het Handvest bij optreden tegen illegale activiteiten.