Dolfijnen

Waar dolfijnen worden bedreigd, is Sea Shepherd actief met directe interventie. In 1982 hebben wij een eind gemaakt aan de dolfijnenslachting bij Iki eiland (Japan). In 2003 en 2004 stuurden wij bemanningen naar Taiji (Japan) en de Salomonseilanden.

Stop de nodeloze afslachting van dolfijnen in Japan!

Het is een bloedbad, wreed en barbaars. Ieder jaar wordt de idyllische en rustige omgeving van Taiji, een dorp in het zuiden van Japan, verstoord door een uitbarsting van onbeschrijfelijk geweld. Weerloze dolfijnen worden er gemarteld tot de dood erop volgt.

     

Galapagos

Op de Galapagos eilanden in Ecuador werkt Sea Shepherd samen met de Nationale Mariene Park dienst aan het voorkomen van stropen  en natuurbeschermingsprogramma’s. De verdediging van de Galapagoseilanden Sea Shepherd is sinds 2000 actief aanwezig op de Galapagoseilanden. Sea Shepherd hanteert een breed scala aan werkwijzen om haar missie, het bevorderen van het behoud van de oceanen, uit te voeren. Van patrouilleren in het zeereservaat om illegale visserij tegen te gaan tot het oppakken van stropers van haaienvinnen en het onderwijzen van lokale jeugd.

Op de Galapagoseilanden zeggen wij: 'tot hier en niet verder!' Als de mensheid dit unieke en diverse ecosysteem niet kan beschermen, dan kunnen we geen enkel ecosysteem beschermen. De Galapagoseilanden zijn een uitdaging voor ons, en het strijdveld voor de inspanningen om de menselijke hebzucht en vernielzucht te stoppen. Deze betoverende eilanden zijn een UNESCO Werelderfgoed en dat betekent dat iedereen de verplichting heeft om ze te beschermen tegen elke illegale exploitatie.

Zeehonden

Sea Shepherd vecht voor de zeehonden sinds 1975 en in de afgelopen25 jaar hebben wij honderdduizenden zeehonden voor slachting behoed door middel van verschillende creatieve tactieken. Sea Shepherd inspanningen die zijn gericht op publiciteit hebben bijgedragen aan bewustwording, wat de eerste stap is op weg naar verandering. Canada's commerciële zeehonden"jacht" is de grootste massaslachting van zeezoogdieren ter wereld. Dit jaar zal Canada toestaan dat er 270.000 zadelrobben worden gedood.

In 2006 is Canada's quotum voor het doden van zeehonden 325.000 voor de reguliere commerciële "jacht" en 10.000 zadelrobben extra voor nieuwe initiatieven van oorspronkelijke bewoners, persoonlijk gebruik en arctische jacht. Zoals gebruikelijk werd het commerciële quotum overschreden met als resultaat dat meer dan 333.000 zeehonden vermoord werden.

In de afgelopen drie jaar heeft de regering van Canada het doodvonnis van meer dan een miljoen baby zadelrobben uitgesproken.

Sea Shepherd blijft zich verzetten tegen deze jaarlijkse obsceniteiten die een "jacht" genoemd worden. Het is geen jacht, omdat de jagers gewoon naar de zeehonden toelopen(die niet kunnen ontsnappen en zich nergens kunnen verstoppen) en slaan de zeehonden op het hoofd of schieten ze neer.

Sea Shepherd, dat bekend staat om haar directe acties, gebruikt andere methodes in de strijd om de "jacht" permanent te beëindigen, en zal dit blijven doen. In 2005 heeft Sea Shepherd zich aangesloten bij vele andere organisaties om de internationale boycot van Canadese visproducten te promoten als een middel om de commerciële zeehonden"jacht" te ontdoen van alle economische waarde en deze met financiële middelen tot stoppen te dwingen. De boycot van Canadese visproducten raakt precies de mensen die zeehonden slachten: Het is de visserij-industrie die de zeehonden"jacht" uitvoert, als werkverschaffing voor de vissers buiten het seizoen.

Walvissen

Op meerdere fronten voert Sea Shepherd een strijd om haaien te redden van uitsterving. Sea Shepherd werkt niet alleen hard aan het creëren van bewustwording en aan de noodzaak om te zorgen voor deze onpopulaire soort, maar patrouilleert ook in beschermde gebieden, brengt corruptie en hebzucht aan het licht en arresteert criminelen die verantwoordelijk zijn voor de haaienindustrie waar miljarden in worden verdiend.    Sea Shepherd vecht al meer dan dertig jaar aan het front om walvissen  te beschermen tegen illegale walvisjagers. Van Japan tot IJsland tot Noorwegen en overal elders ter wereld stuurt Sea Shepherd haar bemanning die actie onderneemt om de walvissen te beschermen tegen deze slachting.   Ter verdediging van de walvissen wereldwijd

In 1986 stelde de Internationale Walvis Commissie (IWC) een moratorium in op alle commerciële walvisvangst. Sinds die tijd hebben drie naties, IJsland, Noorwegen en Japan, meer dan 25.000 walvissen afgeslacht onder het mom van wetenschappelijk onderzoek en commercieel belang. De IWC heeft geen mogelijkheid om het moratorium dwingend op te leggen. Sea Shepherd, onder de richtlijnen van de Verenigde Naties Wereldwijde Richtlijnen voor Natuur, is de enige organisatie die als doel heeft om deze internationale milieubescherming regels op open wateren uit te voeren.

Hoogtepunten uit onze afgelopen drie decennia :

  • Het rammen en buiten werking stellen van de notaire illegale walvisjager Sierra
  • Het stoppen van de helft van de Spaanse walvisjacht vloot
  • Het documenteren van de walvisjacht
  • activiteiten op de Faeroer Eilanden die zijn uitgezonden in de BBC documentaire Black Harvest
  • Het in dok tot zinken brengen van de helft van de IJslandse walvisjachtvloot en het buiten werking stellen van het verwerkingsstation
  • Het in dok tot zinken brengen van de Noorse walvisjachtschepen Nybraena en Senet
  • Het confronteren van de illegale Japanse walvisvloot in de Zuidelijke Ijszee

Sea Shepherd ging tot het uiterste om negen illegale walvisjagende schepen uit de vaart te nemen en heeft hiermee duizenden walvissen gered. Dit en andere acties van Sea Shepherd hebben de kwestie over de walvisvangst in de internationale spotlichten gehouden in de afgelopen dertig jaar.

Steun de unieke acties die Sea Shepherd onderneemt om de walvissen wereldwijd te beschermen

De missie van Sea Shepherd is om een einde te maken aan de vernietiging van de leefomgeving en de slachting van het leven in de oceanen van onze wereld en het beschermen van ecosystemen en diersoorten. Sea Shepherd gebruikt directe actietactieken om te onderzoeken,te documenteren en wanneer nodig acties te ondernemen, om bekend te maken en het confronteren van illegale activiteiten op de open wateren. Sea Shepherd beschermt de biodiversiteit van de kwetsbare ecosystemen van onze oceanen ook in het belang van toekomstige generaties.