Sea Shepherd en andere NGO's hebben zich verenigd met burgers uit heel Europa om het einde van de handel in haaienvinnen in de Europese Unie (EU) te eisen en deze kwetsbare dieren met een sleutelrol in het ecosysteem beter te beschermen. De handel in haaienvinnen berust op onethische praktijken waarbij  vinnen van haaien worden afgesneden en het dier vaak nog levend wordt terug geworpen in de oceaan. Vanwege hun hoge commerciële waarde en het gebruik in een traditionele soep in de Aziatische cultuur, komt het gebruik van haaienvinnen nog steeds voor en Europa is een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde vinhandel.

Haaien zijn cruciaal voor een gezonde oceaan

Elk jaar worden tussen de 63 en 273 miljoen haaien gedood en vele soorten worden wereldwijd steeds meer bedreigd. Wereldwijd zijn haaien het doelwit wegen hun vlees en leverolie, maar de grootste bedreiging is nog steeds het ontvinnen van haaien. De snelle afname van haaienpopulaties over de hele wereld heeft ernstige gevolgen, omdat haaien veelal als ‘toproofdieren' bovenaan de voedselketen staan en een actieve rol spelen bij het behoud van een gezond marien ecosysteem.

Een kans voor verandering

Het 'Stop Finning - Stop the Trade' initiatief van Europese burgers, met als vertegenwoordiger Sea Shepherd Global CEO Alex Cornelissen is op 1 februari 2020 beghonnen handtekeningen te verzamelen. Met slechts één jaar om een ​​miljoen stemmen van EU-burgers te verzamelen, roepen we alle Sea Shepherd supporters in de Europese Unie op om deel te nemen en ons te helpen dat aantal ruimschoots te halen. Laten we een duidelijke boodschap naar het EU-parlement sturen dat het tijd is voor ​​verandering! Eis het einde van de handel in haaienvinnen in de Europese Unie:

EU-wetgeving moet worden versterkt

Door te eisen dat "de handel in vinnen in de EU wordt beëindigd, met inbegrip van de invoer, uitvoer en doorvoer van vinnen anders dan op natuurlijke wijze verbonden aan het lichaam van het dier", wordt beoogd het wettelijk kader van de EU te versterken. Indien dit burgerinitiatief succesvol is, dan zou de Europese Commissie kunnen besluiten om ​​nieuwe regelgeving voor te stellen teneinde dit doel te bereiken.

Een dergelijke nieuwe regelgeving zou een grote verbetering zijn ten opzichte van het huidige EU rechtskader, dat vereist dat - sinds 2013 en geldig voor alle EU-schepen - vinnen aan het karkas van de haai blijven zitten totdat ze in de haven worden gelost. Vinnen kunnen dan echter worden gescheiden en over de hele wereld worden verhandeld. Hoewel dit een sterke verbetering is ten opzichte van de vorige EU-regelgeving, kunnen met deze eis nog steeds vinnen in heel Europa worden verhandeld en kunnen EU-vissers de sterke vraag van Azië naar haaienvinnensoep voeden.

Andere landen lopen voor op de EU

In juni 2019 was Canada het eerste land van de G7-groep die de invoer van haaienvinnen op haar grondgebied verbood en burgers over de hele wereld dringen in toenemende mate aan om een einde te maken aan de wrede en nutteloze praktijken van het ontvinnen van haaien. Europa moet volgen.

Europese burgers hebben de macht om hun wil voor een sterkere natuurbescherming aan de besluitvormers van de EU te tonen. In een tijd waarin de wetenschappelijke gemeenschap regelmatig van zich laat horen met betrekking tot het snelle verval van de biodiversiteit en de risico's van klimaatverandering, hebben we geen andere keuze dan onze productie- en consumptiepatronen te veranderen. Het is de hoogste tijd om de haaienvinnenhandel in Europa te beëindigen!

Dit initiatief wordt al ondersteund door 20 milieu-NGO's, waaronder SEA SHEPHERD, SHARKPROJECT, BLOOM, Blue Sharks, APECE, iSea, The Global Shark Conservation Initiative (TGSCI), STOP FINNING, Sharks Mission France, Sharks Educational Institute (SEI), Aktionsgemeinschaft Artenschutz , Mundus maris, Gesellschaft zur Rettung der Delphine, Deutsche Meeresstiftung, VDST, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Shark Savers Germany, The Dolphins 'Voice, Pro Wildlife en EJF, en meer organisaties blijven zich aansluiten.

Procedure van het Europees Burgerinitiatief

Om te worden gevalideerd, moet een Europees burgerinitiatief in totaal ten minste één miljoen ondertekenaars tellenen een draagvlak hebben in    tenminste zeven lidstaten. Deze voorwaarden komen overeen met het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement, vermenigvuldigd met 750.