In deze rubriek geven we regelmatig het woord geven aan onze vrijwilligers. In deze editie: maak kennis met Joris Dufour, vrijwilliger bij Sea Shepherd Belgium sinds enkele jaren.

Hallo Joris, kan je jezelf even voorstellen?

Ik ben 25 jaar en al enkele jaren actief binnen Sea Shepherd. Professioneel ben ik werkzaam in de haven van Zeebrugge, maar mijn passie en hobby is duiken. Recent ben ik beginnen duiken en ik oefen dit minstens éénmaal per week uit. Het is trouwens door Sea Shepherd gekomen dat ik ben beginnen duiken als voorbereiding op ‘Operation Jairo’ (d.i. de operatie gericht op het beschermen van de zeeschildpadden langs de kusten van Florida, Honduras en Costa Rica). Spijtig genoeg heb ik hieraan niet kunnen deelnemen doordat de actiedata verschoven zijn, maar de passie voor het duiken is wel gebleven.

Hoe heb je Sea Shepherd leren kennen?

De eerste kennismaking met Sea Shepherd was via de uitzendingen van Whale Wars op Discovery. Mijn interesse was meteen gewekt en ik wou meteen meer weten over wat Sea Shepherd juist is en wat ze doen. Via een vriendin ben ik dan in contact gekomen met Sense, een studentenvereniging aan de Universiteit Gent die zich bezighoudt met dierenrechten en waar ze een film vertoonden over Cove Guardians in Taiji (Japan, waar Sea Shepherd het verhandelen en  afslachten van dolfijnen onder de aandacht brengt en tracht te stoppen). Na de voorstelling was er iemand van Sea Shepherd die dan duiding gaf en vragen beantwoordde. Voor mij was dit een heel confronterend moment en nadien  stel je jezelf dan de vraag of je zelf ook niet iets kan doen voor de dieren en hun rechten. Het feit dat ik altijd aan de kust heb gewoond en er toch die voeling met de zee is, maakte de keuze voor Sea Shepherd ook vanzelfsprekender. Ik ben dan vrijwilliger geworden. Voorlopig nog enkel aan land, maar de bedoeling is zeker om later de stap naar de schepen te zetten en ook internationaal iets te betekenen voor het mariene wildleven  en het milieu in het algemeen. Ik wil hierbij wel benadrukken dat alle vrijwilligers belangrijk zijn om Sea Shepherd als organisatie te laten functioneren: hoewel veel aandacht naar de schepen gaat, kunnen zij enkel in actie komen dankzij de inzet van de vele vrijwilligers aan wal (logistiek, fondsenwerving, omkadering,…)

Welke functies doe je of heb je binnen Sea Shepherd België vervuld?

In 2015 ben ik begonnen bij de ‘tabling’ op evenementen. De interesse die ik in Sea Shepherd had, is door hieraan deel te nemen alleen maar toegenomen. Vervolgens ben ik in 2016-2017 coördinator geweest van het team dat zich binnen Sea Shepherd bezighoudt met de vertalingen. Spijtig genoeg ben ik hiermee moeten ophouden door tijdsgebrek. Ik ben nog wel actief in het ‘Education Team’. Hierbij gaan we op verzoek naar scholen of andere groeperingen die vragen om toe te lichten waar Sea Shepherd voor staat en wat we zoal doen. Zo werden we onlangs gevraagd om op een school te gaan spreken in het kader van lessen over goede doelen en algemene milieuproblematieken. Persoonlijk vind ik dit heel belangrijk omdat we zo de jeugd kunnen bereiken en bewust maken van de verschillende en complexe problemen waarmee de wereld momenteel te kampen heeft. Bovendien krijgen we zo ook de kans om aan de mensen uit te leggen dat Sea Shepherd meer is dan enkel de acties tegen de walvisvangst. De meeste mensen kennen ons van de uitzendingen van Whale Wars op Discovery maar weten niet altijd dat Sea Shepherd zich nog voor vele andere problematieken inzet: beschermen van zeeschildpadden, zeehonden, illegale stroperij op zee, zinloos doden van zeezoogdieren, lokale gerichte acties zoals bijvoorbeeld de warrelnetten aan de Belgische kust, beach clean-ups,…. Verder spring ik in waar het nodig is. Zo was er in 2016 het bezoek van de Sam Simon in Antwerpen waar ik de mensen rondleidde die massaal kwamen afgezakt om dit schip van Sea Shepherd te bezoeken. Ik ben dan ook aan boord gebleven als nachtwachter en heb zo ook de bemanning beter leren kennen. Dit was een heel toffe ervaring!

Kan je ons iets meer vertellen over de samenwerking binnen Sea Shepherd België?

Ik kan niet anders zeggen dan dat het contact met de andere vrijwilligers vlot en aangenaam verloopt. Ik bekijk Sea Shepherd eigenlijk als een soort familie. We hebben allemaal onze eigenheid en onze visie, maar we strijden wel allen voor hetzelfde doel en dezelfde idealen. Het helpt natuurlijk ook dat de meeste mensen gelijkaardig denken en dat schept dan gemakkelijker een band. Eigenlijk zijn het allemaal heel gemoedelijke en lieve mensen met een hart voor de dieren en de natuur. Je voelt dit zelfs ook bij mensen die interesse tonen voor Sea Shepherd. Ik vind het ook belangrijk te vermelden dat de doelgroep van Sea Shepherd iedereen is! De planeet en de wereld belangt ons allen aan. If the oceans die, we die. Veel mensen zien dat er van alles fout loopt in de wereld en vragen zich ook af: wat kan ik doen. Iedereen moet dan naar eigen inzicht en mogelijkheden kijken wat hij of zij kan doen. Een beetje inzet kan al heel wat betekenen. Deel uitmaken van Sea Shepherd of ons steunen betekent heel veel voor ons.

Hoe probeer je mensen uit te leggen dat de strijd die Sea Shepherd voert een strijd is voor de planeet in zijn geheel?

Ik denk dat het vooral belangrijk is de mensen te sensibiliseren. Dit is een proces van lange adem en kan soms heel moeizaam verlopen, maar de mensen moeten de kans krijgen om zelf te zien dat de planeet er niet zo goed aan toe is. Wanneer we contact hebben met mensen op festivals of andere evenementen, proberen we ze niet te bruuskeren maar geduldig uit te leggen waar we voor staan en hoe we trachten er iets aan te doen. Je leert ook veel door naar de mensen te luisteren en als ze interesse tonen, zijn wij er om ze meer uitleg te geven. Je komt er bovendien met alle mensen in contact en dat maakt het alleen maar boeiender.

De wereld is natuurlijk groot en divers. Welke plaats neemt Sea Shepherd hier volgens jou in?

De problematieken waarmee de aarde momenteel te maken heeft, zijn inderdaad heel divers. Overal waar je rondom je kijkt, is er wel een vorm van onrechtvaardigheid, worden levende wezens misbruikt en gevangen gezet voor amusement en vermaak of worden ecosystemen uitgebuit en vernietigd. Sea Shepherd probeert hierin naast andere organisaties met ieder hun specifieke eigenheid zijn plaats in het geheel in te nemen met de focus op het mariene leven. Zo trachten wij er bijvoorbeeld voor te zorgen dat door de acties van Cove Guardians de aanvoer van dolfijnen naar dolfinaria en aquaria wordt drooggelegd. Andere organisaties focussen dan weer meer op directe actie aan de aquaria zelf, maar tezamen streven we hetzelfde doel na en dat is het onrecht doen verdwijnen!

Tot slot: wat zou je graag in de nabije toekomst verwezenlijkt zien?

Dat alle dierenleed uit de wereld is verholpen! Een beetje dromen mag en moet zelfs. Het is een werk van lange duur en stap voor stap zullen we moeten evolueren naar een betere wereld. Onder andere via sensibilisatie zullen we over en met de verschillende generaties naar dit doel toe moeten werken. Toch zijn het vooral de jongeren waarop we moeten rekenen: zij zijn immers de toekomst. Dit is niet steeds even vanzelfsprekend, maar we merken toch dat het streven naar een betere toekomst sterk leeft bij jonge mensen. Zij zijn ook gemakkelijk en op een eenvoudige manier efficiënt en economisch verantwoord te bereiken via de sociale media; we moeten immers roeien met de riemen die we hebben.

Zo was Whale Wars toch een goed uithangbord voor Sea Shepherd, ook al gaf het niet het volledige beeld weer van waar Sea Shepherd allemaal voor staat. Maar dan is het aan ons om mensen die interesse tonen het volledige beeld te tonen van wat we allemaal doen voor de wereld. Via Facebook en andere platformen kan men eenvoudig abonneren op de nieuwsbrief of de pagina’s van de schepen zelf om zo op de hoogte te blijven waar Sea Shepherd overal in actie komt. Er is natuurlijk een overvloed aan informatie dezer dagen. Daarom is het heel belangrijk dat er vrijwilligers zijn om de mensen bij te staan en uitleg te geven als ze met vragen over Sea Shepherd of het milieu en de oceanen zitten.