Met de formele steun van 27 leden van het Europees Parlement heeft Sea Shepherd een officieel verzoek ingediend bij de Europese Commissie. De bedoeling is een inbreukprocedure te starten tegen Denemarken voor het faciliteren van de slachting van grienden en andere walvisachtigen op de Faeröer Eilanden.

Elk jaar vanaf juni tot november worden honderden grienden met behulp van motorboten naar de stranden van de Faeröer Eilanden gedreven, waarna ze worden afgeslacht. Deze praktijk staat bekend als grindadráp, of Grind. Er is een Europese richtlijn die lidstaten verbiedt om walvisachten opzettelijk te verontrusten, te vangen of te doden. De Faeröer Eilanden hebben zelfbestuur en zijn op die manier een onafhankelijk onderdeel van Denemarken en geen lidstaat van de EU, waardoor de EU-richtlijnen niet van toepassing zijn op de Faeröer.

Sea Shepherd bewijst in het verzoek aan de Europese Commissie echter dat Deense ambtenaren van de politie, marine en douane niet alleen de Grind faciliteren, maar er zelfs actief aan deelnemen. Door op deze manier de dood van walvisachtigen te veroorzaken, handelen zij in strijd met de EU Habitats Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (Habitatrichtlijn).

“Het is in Europa verboden om walvissen en dolfijnen te doden”, aldus de directeur van Sea Shepherd Nederland, Geert Vons. “Door de Faeröer Eilanden te helpen bij het doden van grienden en andere walvisachtigen, faciliteert Denemarken deze slachting en voldoet op die manier niet aan de verplichtingen van de EU. De regering van Denemarken heeft getoond bereid te zijn om alles te doen om ervoor te zorgen dat de slachtingen kunnen blijven doorgaan.”

Politieagenten in dienst van Denemarken aan boord van een Faeröer boot die
actief betrokken is bij het opdrijven van grienden tijdens de griendenslachting.

VERZOEK OM EEN INBREUKPROCEDURE TE STARTEN (samenvatting van de belangrijkste punten)

Sea Shepherd verzoekt hierbij de Europese Commissie om een inbreukprocedure in gang te zetten tegen Denemarken voor het faciliteren van de slachting van walvisachtigen die worden beschermd op grond van Europese regelgeving, te weten Council Directive 92/43/Eec on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora (Habitatrichtlijn). Sea Shepherd levert hierbij uitgebreid feitelijk bewijs en de juridische onderbouwing om de volgende punten toe te lichten:

1. Grienden en andere walvisachtigen die worden gedood bij de Faeröer Eilanden staan op de lijst ‘strikt beschermde soorten’ van de Habitatrichtlijn.

2. De directe facilitering door Denemarken van de grindadráps heeft het ‘opzettelijk’ doden en verstoren van grienden en andere beschermde walvisachten tot gevolg, hetgeen uitdrukkelijk is verboden op grond van de Habitatrichtlijn.

3. Er sterven significant meer walvisachtigen als gevolg van de directe bemoeienis van Denemarken bij de grindadráps.

4. Denemarken is verplicht te voldoen aan de Habitatrichtlijn, ongeacht de beschermingsstatus van de betreffende diersoort.

5. De Habitatrichtlijn is van toepassing op de Deense activiteiten ter ondersteuning van de grindadráps bij de Faeröer Eilanden. O.a. wegens het feit dat de walvisachtigen die worden afgeslacht bij de Faeröer Eilanden, jaarlijks door de wateren van de Europese Unie trekken.

6. De pogingen van Sea Shepherd om de kwestie direct met Denemarken op te lossen, hebben tot op heden geen succes gehad.

7. Denemarken heeft niet gevraagd een ‘uitzondering’ te mogen maken op de Habitatrichtlijn (en kan dat wettelijk gezien ook niet) inzake haar steun aan de grindadráps en de Europese Commissie kan dat ook niet regelen voor Denemarken.

Deens marineschip, The Trident, achtervolgt en blokkeert het schip van Sea Shepherd,
dat probeert de grienden bij de Faeröer Eilanden te beschermen.

PETITIE Help Sea Shepherd om Denemarken aansprakelijk te stellen voor de afslachting van grienden http://www.thepetitionsite.com/nl/383/959/352/hold-denmark-accountable-for-the-slaughter-of-pilot-whales/?taf_id=36761735&cid=fb_na