Operatie Siracusa – Sea Shepherd stopt stropers in het zeereservaat van Plemmirio

De lancering van Operatie Siracusa in mei 2017 luidde het vierde opeenvolgende jaar in van deze campagne.  Vrijwilligers opereerden in dag- en nachtpatrouilles in het zeereservaat van Plemmirio in Italië met als doel de lokale overheden te helpen met het beschermen van met name de bedreigde tandbaars en zee-egel. De zeer succesvolle campagne eindigde op 25 juni.  Er werden 31 interventies uitgevoerd gespreid over 45 dagen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

OpSiracusa


Sea Shepherd’s Operatie Siracusa is afgerond. Tijdens deze campagne hebben 32 vrijwilligers het zeereservaat van Plemmirio beschermd. Ze werkten nauw samen met de Italiaanse douanepolitie, de kustwacht, de Carabinieri, de Italiaanse politie, de milieupolitie en de parkautoriteiten. Het doel van Operatie Siracusa is het beschermen van in het bijzonder de bedreigde zee-egels en tandbaarzen.

In meer dan 45 dagen werden in totaal 31 interventies uitgevoerd.  Het waren directe acties die de wethandhavingsautoriteit in staat stelden om de overtreders te identificeren, hun acties te registreren en hen te rapporteren bij de gerechtelijke autoriteiten. Het visgerief en de duikuitrusting van de stropers werd verbeurdverklaard toen ze betrapt werden op illegale acties in het beschermde gebied waar alle menselijke activiteit verboden is.

Niet minder dan 4 duikers werden op heterdaad betrapt terwijl ze illegaal op zee-egels aan het vissen waren. Een grote hoeveelheid materiaal werd verbeurdverklaard. Dit bestond voornamelijk uit netten, long-lines en vishengels waarmee de stropers visten vanop de klif die uitzicht geeft over het hele beschermde gebied. Tijdens Operatie Siracusa was Sea Shepherd’s trimaran M/V Brigitte Bardot aanwezig in de haven van Arethusa waar het schip gedurende de laatste 4 weekends inwoners en toeristen verwelkomde voor een bezoek aan boord. In totaal daagden meer dan 900 geïnteresseerden op. Zij kwamen niet enkel om het schip te bezoeken, maar toonden ook heel veel interesse in de activiteiten van Sea Shepherd en in onze inspanningen om de oceanen en het zeemilieu als geheel te beschermen.

Na vier jaar van directe actie door vrijwilligers in samenwerking met lokale autoriteiten is het doel bereikt. Het bewijs: buiten de overtredingen die door Sea Shepherd vrijwilligers werden vastgesteld, kwamen er dit jaar geen andere meldingen van inbreuken binnen bij de kustwacht. In de eerste jaargang, in de eerste dagen van de campagne, werd de kustwacht nog bijna dagelijks opgeroepen. Ook vanuit de lokale duikcentra bereiken onze zeer positieve signalen die ons sterken in het geloof dat de rechtmatigheid van het zeereservaat hersteld is, vooral wanneer Sea Shepherd er aanwezig is.